โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
23/1 หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
ภาพกิจกรรม
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส ( COVID-19 )
โรงเรียนอนุบาลสบเมย ( คอนผึ้ง ) สพป. มส. 2 นำโดยนายนพดล เพียรงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ร่วมกับ ทีมงานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน บ้านคอนผึ้ง ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกท่าน ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส ( COVID-19 )

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,13:36   อ่าน 196 ครั้ง