โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
23/1 หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
ปฐมวัย

นางสมศรี ศิลาชาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววจี แสนธิวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1