โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
23/1 หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี"ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,23:28  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,23:18  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญเงิน กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,23:10  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554"สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน" จังหวัดพิจิตร
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,23:07  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,23:02  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,22:59  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,22:56  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพิ้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,22:52  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพิ้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,22:48  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางอวยพร วังกัลยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,22:45  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..